Søk

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og Cirdans erklæring

 

Generelt om selskapet og ansvarsforhold

Cirdan as er en virksomhet med hovedkontor i Norge og avdelingskontor i Sverige. Selskapets styre består av eiere og ledende ansatte som har god innsikt i den daglige driften. Selskapet har utarbeidet ansvarsplaner for de ansatte som i tillegg til konkrete arbeidsoppgaver inneholder krav til etisk fremferd både når det gjelder internt arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, samt forholdet til våre kunder og leverandører og vår påvirkning på miljøet.

Cirdans ansatte

Våre medarbeidere er ansatt på skriftlige arbeidsavtaler som tilfredsstiller de respektive lands krav ihht.lov. Alle har rett til å organisere seg om de ønsker det. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler, og selskapets ledelse iverksetter endringer etter behov.

Cirdans påvirkning på miljøet

Cirdan er et handelsselskap, og vår daglige drift forurenser ikke det ytre miljø. Vi tilstreber å belaste miljøet minst mulig når det gjelder avfall og energibruk. Eksempel på tiltak er gjenbruk av emballasje og oppvarming av lokalene med moderne og effektive varmepumper. Cirdan kildesorterer avfallet i samarbeide med Ragn-Sells. Cirdan er medlem av Grønt Punkt Norge.

Cirdans leverandører

Cirdans leverandører er internasjonale produsenter av verdensledende merkevarer, i all hovedsak fra Australia og USA. Vårt krav til dem er at de følger sine lands lover når det gjelder arbeidsmiljø og interne forhold. Produktene som selges må være godkjent for salg i EU. Cirdan undersøker eksisterende og potensielle leverandører gjennom fysiske besøk og gjennom løpende referanser.

Økonomiske forhold

Vårt interne regelverk tilsier at ingen ansatte kan motta utilbørlige gaver eller ytelser fra våre leverandører. Vi gir heller ingen slike ytelser til våre kunder. Personalpriser og/eller demonstrasjonsprodukter eller andre ytelser overfor kunder skal være avtalt med ledelsen i bedriften. Vi påvirker ikke beslutninger overfor våre kunder i annen grad enn rene forretningsmessige avtaler.